Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

Behandeling en reïntegratie

Wat is de beste behandeling voor psychische stoornissen of probleemgebruik van alcohol of drugs? Welke interventies werken wel en welke niet?

Voor zowel behandelrichtlijnen als voor de verschillende reïntegratie-benaderingen onderzoekt het Trimbos-instituut wat bekend is over werkzaamheid en (kosten)effectiviteit.

Behandeling volgens richtlijnen

Er zijn tot op heden richtlijnen gemaakt voor een aantal psychische stoornissen en voor alcohol. Vanuit betrokken beroepsverenigingen zijn per stoornis werkgroepen samengesteld die, onder auspiciën van de landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnen, de diverse richtlijnen hebben opgesteld. Het Trimbos-instituut en het kwaliteitinstituut CBO ondersteunen het opstellen van Multidisciplinaire Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.

De richtlijnen vindt u terug bij de respectievelijke psychische stoornissen, en bij alcohol. Daar zijn de aanbevelingen te vinden die door de verschillende werkgroepen zijn geformuleerd.

Reïntegratie

Voor een aantal mensen houden de (psychische) problemen niet op, als ze behandeld zijn (geweest) in de GGZ. Het Trimbos-instituut heeft vanouds aandacht voor reïntegratie en de verschillende benaderingen/stromingen in dit domein.

Het Trimbos-instituut vindt dat mensen met psychische en/of verslavingsproblemen zo goed en 'normaal' mogelijk in de maatschappij moeten (blijven) functioneren. Mensen met psychische en verslavingsproblemen hebben vaker te kampen met vooroordelen en stigmatisering van hun ziekte. Door middel van onder meer onderzoek, ontwikkelings- en rehabilitatieprojecten en kennisoverdracht dragen wij bij aan een betere beeldvorming en positie van mensen die hiermee te maken hebben.

De HEE-benadering (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) is vanuit het Trimbos-instituut ontwikkeld.

Zie ook

    laatst bijgewerkt: 24-05-2013

    Nieuwsbrieven

    jongen_vergrootglasMeld u aan voor één van onze nieuwsbrieven.Aanmelden