Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

E-mental health

Tussen 2007 en 2010 is het aantal personen dat hulp kreeg via internet voor een depressie of een eetstoornis verdrievoudigd naar 181.000 personen. In 2010 bezochten bijna 1,8 miljoen mensen een online hulpsite.

Succes

Deze cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek in 2011 van het Netwerk Online Hulp. Zij laten het succes zien van e-mental health. De anonimiteit van internet is de belangrijkste reden om online hulp te zoeken. Voordeel is ook dat hulp gezocht kan worden op het moment waarop het mensen zelf uitkomt.

Het Trimbos-instituut hecht grote waarde aan e-mental health. De voordelen van e-mental health worden door bovengenoemd onderzoek bevestigd: 
  • gebruik van internet is laagdrempelig en anoniem, 
  • internet is dag en nacht beschikbaar, 
  • het is een goede manier om groepen te bereiken die niet naar de reguliere GGZ gaan of niet door de reguliere GGZ bereikt worden. 
Daarnaast biedt internet veel mogelijkheden om mensen te betrekken bij programma's die mentale weerbaarheid en psychische fitheid bevorderen. Hierdoor kan internet ingezet worden als een middel tot preventie. Bijkomend voordeel van behandeling via internet is dat er minder kosten worden gemaakt dan bij een reguliere behandeling het geval is.

Aanbod

In 2007 bracht het Trimbos-instituut een studie uit met een overzicht van het toenmalige e-mental health aanbod in Nederland. De studie bracht tevens de wetenschappelijk onderbouwing van deze vorm van behandeling in kaart.
Zie ook: overzicht huidige aanbod

Kwaliteitskeurmerk

Het Trimbos-instituut is samen met andere partijen bezig met het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk voor e-health interventies. Het keurmerk is bedoeld om de gebruiker van een interventie te garanderen dat deze interventie wetenschappelijk onderbouwd en bewezen. 
Lees verder: Kwaliteitskeurmerk 

I.COM

Het programma I.Com is het kennisnetwerk e-mental health en onderdeel van het Trimbos-instituut. I.COM stimuleert de inzet van e-mental health met als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor mensen met psychische problemen. 

Nieuwsbrief Mentaal Alert

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van e-mental health? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief Mentaal Alert. Deze verschijnt elke twee weken en geeft kort en bondige actuele informatie uit binnen- en buitenland.


Aanmelden voor Mentaal Alert


Trimbos webwinkel

laatst bijgewerkt: 10-07-2014

Contact

Martin Abello K

Mail Bekijk profiel Tel:030-2959258

drs. Katherina Martin Abello
Head Unit Programma: I.COM

Nieuwsbrieven

jongen_vergrootglasMeld u aan voor één van onze nieuwsbrieven.Aanmelden