Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

Feiten, cijfers en beleid

Feiten en cijfers leveren feitelijke en actuele beleidsondersteunende informatie op het gebied van geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving.

Het Trimbos-instituut doet dit voor de politiek, landelijke en lokale beleidsmakers en professionals in de GGZ.

Deels komen deze feiten en cijfers uit eigen onderzoek, deels worden bestaand onderzoek en bestaande bronnen samengebracht in een overzichtelijk geheel. Het Trimbos-instituut levert deze feiten, cijfers en beleidsinformatie op de volgende terreinen:

Alcohol en drugs

 • De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft jaarlijks een overzicht van actuele feiten en cijfers over het gebruik van (belangrijkste) drugs, alcohol en tabak in Nederland, en drugscriminaliteit.
 • Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) houdt zicht op de markt van uitgaansdrugs in Nederland, analyseert drugs op samenstelling, signaleert trends en waarschuwt bij gevaar voor de volksgezondheid.
 • Het peilstationsonderzoek scholieren is een vierjaarlijks onderzoek naar roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Nederlandse scholieren van 10-18 jaar.

Psychische gezondheid en welbevinden

 • NEMESIS 1 en 2 zijn longitudinale studies naar gezondheid en welzijn van de Nederlandse bevolking. NEMESIS levert veel kennis en cijfers op over de gezondheid, het welzijn en belangrijke levensgebeurtenissen van Nederlanders.
 • HBSC-studie is een vierjaarlijks onderzoek onder scholieren van 11-16 jaar naar gezondheidsbeleving, psychische gezondheid, sociale integratie en risicogedrag. Het is deel van een internationaal onderzoek.
 • De Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen geeft een overzicht van kwaliteit en effectiviteit van de psychische hulpverlening aan ouderen.

GGZ-sector

 • De Trendrapportage GGZ beschrijft tweejaarlijks ontwikkelingen in de GGZ-sector over organisatie, structuur en financiering; over toegang en zorggebruik; over kwaliteit en effectiviteit.
 • GGZ in tabellen geeft een overzicht van onder andere productiecijfers, kosten en financiering, en personeel.

Zie ook

  Nieuwsbrieven

  jongen_vergrootglasMeld u aan voor één van onze nieuwsbrieven.Aanmelden