Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

‹ Zoeken binnen projecten

Updates Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen en Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (derde ronde)

Doelstelling:
Beoogd effect van deze derde ronde van richtlijnrevisie is dat de huidige Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen en de huidige Multidisciplinaire richtlijn Depressie worden verbeterd, waarmee het toepassen van actuele evidence-based kennis over diagnostiek en behandeling van angststoornissen en depressie wordt bevorderd en het handelen bij deze aandoeningen wordt verbeterd.
Eindresultaat:
Geactualiseerde tekstgedeelten (conceptrichtlijnherzieningen) die gereed zijn om voor te leggen ter autorisatie en kunnen worden geïntegreerd in de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen en de Multidisciplinaire richtlijn Depressie. Deze conceptrichtlijnherzieningen worden tot stand gebracht volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling.
Start- en einddatum:
1 september 2010 / 31 december 2012
Projectleider / contactpersoon:
Mevrouw drs. JAC Meeuwissen
Wetenschappelijk medewerker-B
+31 (0)30 - 2959(304)
Neem contact op
Secretariaat:
+31 (0)30 - 2971(101)

laatst bijgewerkt: 21-09-2014

Informatiespecialisten

constructWilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Laat een literatuursearch uitvoeren vanaf € 325,-.