Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

‹ Zoeken binnen projecten

Evaluatie casemanagement dementie

Doelstelling:
Inzicht krijgen in hoe casemanagement bij dementie in de praktijk vorm gegeven wordt en wat de implementatievoorwaarden, de succes- en faalfactoren, de effecten, kosten en baten bij de diverse voorkomende varianten van casemanagement zijn
Eindresultaat:
De resultaten geven aanwijzingen hoe casemanagement bij dementie het best vormgegeven kan worden en wat de financiele impllicaties zijn.
Start- en einddatum:
1 november 2009 / 30 juni 2012
Projectleider / contactpersoon:
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

telefoon +31 (0)30 - 2971100
Neem contact op

laatst bijgewerkt: 19-09-2014

Informatiespecialisten

constructWilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Laat een literatuursearch uitvoeren vanaf € 325,-.